Meldsysteem gemeente Nijmegen

-
Grip op 40.000 jaarlijkse meldingen openbare ruimte

Probleemstelling

De gemeente Nijmegen ontvangt jaarlijks tienduizenden meldingen over gebreken in de openbare ruimte. Stoeptegel los? Lantaarnpaal stuk? Afvalbak vol? Allemaal verschillende type meldingen die intern en extern bij diverse behandelaars belanden. In het totaal zijn er ongeveer 800 verschillende typen meldingen, met ieder hun eigen werkproces.

Het huidige systeem was verouderd en bood niet de mogelijkheid om alle werkprocessen digitaal te ondersteunen. De gemeente Nijmegen had behoefte aan een systeem waarmee medewerkers de burger sneller kunnen helpen en waardoor er intern meer inzicht zou ontstaan.

Klant:

Gemeente Nijmegen

Diensten:

Api integraties, Mobiele app, Onderhoud, Webapplicatie

Techniek:

CakePhp, Javascript, Bootstrap 3, jQuery, Swift, Java

Uitdaging

Het bestaande systeem was gericht op het centraal registeren van meldingen, maar ondersteunde onvoldoende in de werkprocessen eromheen. Het primaire doel van de vernieuwde applicatie lag daardoor op het ondersteunen van de processen maar ook op het ruimte bieden aan eigen invulling. Het aantal stakeholders die te maken hebben met meldingen openbare ruimte is divers, van administratieve medewerkers tot externe aannemers. Het vernieuwde systeem moest iedere medewerker en partner, zowel op kantoor als op straat voorzien van de juiste informatie op het juiste moment. Een mooie uitdaging die we graag aangingen!

700+ meldingtypen

Overal werken

Koppelingen

Management informatie

Efficiënt werken volgens eigen processen

Door kennis uit het verleden (o.a. de Bel&Herstel app) hadden we een goed raamwerk klaarliggen waar op doorontwikkeld werd. We hebben eerst een webapplicatie ontwikkeld waarin meldingen efficiënt afgehandeld kunnen worden door iedere medewerker. De applicatie is volledig te configureren door de beheerders waardoor ook toekomstige processen ondersteund worden. Handige functionaliteiten zijn bijvoorbeeld: automatische terugkoppeling naar de melder via email, digitalisering van werkbonnen, automatische koppelingen met andere gemeentelijke systemen en poortwachters systeem. Bovendien kunnen partners participeren in de applicatie.

Vervolgens zijn we aan de slag gegaan met een native iOS en Android app die gekoppeld is aan de webapplicatie. Deze app is speciaal voor medewerkers en partners die op straat gegevens muteren. Iedere medewerker heeft zijn eigen werkvoorraad, locatiegegevens worden automatisch ingeladen en mutaties kunnen offline worden opgeslagen indien er geen internetverbinding is.

De belangrijkste resultaten:

  • Besparing van 2 fte;
  • Doorlooptijd van meldingen drastisch verkort;
  • Ondersteuning van gekaderde processen;
  • Verhoogde burgertevredenheid;
  • Overzichtelijke managementinformatie;
  • Gebruiksvriendelijk.

Versie 2

Maart 2017 werd het systeem door ongeveer 150 medewerkers in gebruik genomen. Mede door de positieve reacties en de prettige samenwerking heeft de klant besloten om het systeem verder door te ontwikkelen. Op dit moment werken we dan ook aan versie 2 van het Meld&Herstel systeem. Deze versie bevat nog meer functionaliteiten die de efficiëntie van de medewerkers zal bevorderen. Daarnaast zal de managementinformatie meer diepgang bevatten.

Maurice van der Zeeuw

Kwaliteitsbeheerder, Gemeente Nijmegen

“In 2016 zijn wij samen met Woweb gestart met de ontwikkeling van een meldsysteem voor het registreren en volledig digitaal afhandelen van meldingen en klachten van burgers in de openbare ruimte. Dankzij de expertise en flexibiliteit van Woweb kon het systeem al in het voorjaar van 2017 volledig operationeel worden opgeleverd. En dat alles geheel volgens de specifieke eisen en wensen van gemeente Nijmegen. Kortom, vakwerk!”

Wil je meer weten over dit project?

Bel of mail Michel, hij vertelt je graag meer.

Michel Verhoeven

Michel Verhoeven

Oprichter & webdeveloper